Værdier, vedtægt, årsplan

VÆRDIER

Suhrs Højskole har en række stærke traditioner og værdier. Højskolen er bygget om “hverdagsæstetikken”.

Vi lægger særligt vægt på fem værdier, som vi med udgangspunkt i hvidløgets fed har døbt “Suhrs 5 fed”. Hvert enkelt fed har sin egen styrke, og sammen er de 5 fed endnu stærkere.

Dem kan du læse mere om her.

BÆREDYGTIGHED

På Suhrs går vi naturligt nok meget op i bæredygtighed. Vores værdier og vores syn på den mad, vi spiser, er funderet i vores forhold til den verden, vi bor i og er en del af. Derfor har vi forpligtet os selv på Bæredygtighed, som medlem af Højskolernes Bæredygtighedsnetværk.

Læs mere om vores tanker om bæredygtighed her.

VEDTÆGT, SKOLENS ÅRSPLAN

Her kan du finde praktisk information om Suhrs Højskole og læse om vores værdigrundlag, vores vedtægt eller fordybe dig i skolens årsplan.

Vedtægt Suhrs Højskole 7. juni 2017

Kønspolitik på Suhrs Højskole

Suhrs er en højskole for alle. Vi byder derfor alle velkommen uanset seksuel orientering, og vi sørger for et godt socialt og fysisk miljø, der rummer alle seksuelle orienteringer og kønsidentiteter.

Suhrs Højskole tilstræber en ligelig kønsfordeling på vores lange kurser. Det gør vi, fordi vores erfaring viser, at en ligelig kønsfordeling giver alle det bedste udbytte af et højskoleophold. Det gælder både det sociale liv på højskolen og undervisningen i de enkelte fag, hvor en ligelig kønsfordeling giver et rart miljø på højskolen og en afbalanceret dynamik i undervisningen.

Hvis der i tilmeldingsfasen inden start på de enkelte kurser er en klar overvægt af et bestemt køn, vil vi derfor kunne blive nødt til at oprette ventelister eller ikke at kunne optage elever af et bestemt køn. Hvis det ved kursusstart viser sig, at der er ledige pladser, vil elever på venteliste kunne blive optaget, selv om det medfører en overvægt af elever af et bestemt køn.