Støttemuligheder

Suhrs Højskole kan i begrænset omfang yde støtte til elever, hvis økonomien står i vejen for et højskoleophold.

Der er flere forskellige muligheder for at få støtte til dit ophold på Suhrs Højskole, men du skal være opmærksom på, at to støtteformer ikke kan kombineres.

Generel økonomisk støtte

Har du problemer med at finde økonomien til et højskoleophold, kan du søge om økonomisk støtte til dit ophold. Vi yder op til 225 kr. per uge i generel økonomisk støtte.

Når du tilmelder dig et ophold, skal du skrive, at du vil søge om støtte, og så sender vi en støtteformular til dig. Det afhænger af en individuel vurdering, om du får tildelt støtte eller ej. Støtten er fortrinsvis forbeholdt elever der gennemfører det fulde forårs- (25 uger) eller efterårskursus (19 uger).

Pitstop – pause fra dit studie

Er du i gang med en videregående uddannelse og trænger til en pause? Du kan læse mere om muligheden for at tage en pause på Suhrs lige her: Pitstop på Suhrs

 

Internationale elever

Norske elever

kan søge stipendium og lån til statsanerkendte højskolekurser af mindst et semesters varighed.
Henvendelse til:
Statens lånekasse for utdanning,
Postboks 36, Kalbakken
N-0901 Oslo
www.lanekassen.no
Tlf: 0047 22 72 45 45

Er du fra et andet skandinavisk land eller fra Sydslesvig, er der en række øvrige muligheder. Læs mere på Højskolernes hjemmeside.

Mentorordning

Hvis du er ung og uden ungdomsuddannelse (dvs. hvis du ikke har afsluttet HF, gymnasiet eller lign.), har du særlige støttemuligheder. Kontakt os for at høre nærmere.

Fælles for at opnå individuel støtte er, at du som minimum skal deltage i 12 uger, og at du har udfyldt en ansøgning inden dit ophold.

Ledig på dagpenge

Er du under 25 år, og tager du på højskole inden for det første halve år af din ledighedsperiode, får du 50% af dagpengesatsen. Husk, at gøre din A-kasse opmærksom på, at Suhrs er en højskole.

Som dagpengemodtager kan du få uddandelsesgodtgørelse til dit højskoleophold.

Ledig på kontanthjælp

Får du kontanthjælp, kan du som led i en aktiverings-/handlingsplan søge om at komme på højskole. Kontakt din A-kasse eller dit jobcenter for yderligere information.

ansatte i Forsvaret

For ansatte i forsvaret findes der forskellige muligheder for økonomisk støtte. Du kan blandt andet anvende din optjente civiluddannelse på et højskoleophold. Læs mere om mulighederne på Højskolernes hjemmeside.

Mangfoldighedspuljen

Vi vil gerne skabe større mangfoldighed på højskolen, derfor giver vi støtte til dig der er ny i Danmark, hvis forældre ikke er fra Danmark. Derudover kan der også være mulighed for at få støtte til dit ophold, hvis du har haft er forløb i Psykiatrien og kunne bruge et højskoleophold for at komme tilbage til en hverdag i et fagligt og socialt fællesskab.

Andre støttemuligheder

Har du brug for yderligere støtte, kan du søge mulige støttemuligheder i Legatbogen.