Studiepraktik

Praktik som højskolelærer

Til en praktik som højskolelærer-praktikant søger vi en studerende, som har minimum 2 års studier bag sig, og som har lyst til at prøve højskolelærergerningen og indgå som en ligeværdig del af vores lærerkollegium med kostskolearbejde, fællesfag og undervisning på en af vores linjer og/eller et eller flere af vores valgfag. 

Praktikken er ulønnet, meritgivende, ects-point efter aftale med dit studie.

Undervisning, forberedelse og kostskolearbejde svarende til 37 timer om ugen, er fordelt på alle ugens dage og mellem kl. 7.30 til kl. ca. 20. Hvis du ønsker praktik på halv- eller deltid hører vi også gerne fra dig, men i udgangspunktet er praktikken fuldtid. Du vil blive tilknyttet en praktikkoordinator på skolen. 

 

Ansøgning

En kort ansøgning med en beskrivelse af dig selv og din motivation for at søge samt dit CV med uddannelses- forenings- og erhvervserfaring vedlægges.

Vi opfordre alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at ansøge.

 

Kort om Suhrs Højskole

Suhrs Højskole ligger i centrum af København og er en folkehøjskole med fokus på bæredygtighed, kultur og mad.

Vi har to linjefag:

  • Omstillingsagent
  • Gastro 

Vi har også en række valgfag og fællesfag som fx Klatring, Verdenskøkken, Natur/retur, Bag, Det søde køkken og Keramik. 

 

Vi lægger som folkehøjskole samme vægt på, at undervisning og samvær er ligestillede, på fællesskabet og på den individuelle og kollektive dannelse. Vi er en byhøjskole med en stærk kollektivistisk  ånd blandt både elever og medarbejdere, hvor vi alle tager vare på værdier som medansvar, kvalitet og hverdagsæstetik, som vi har med os fra dengang skolen var husholdningsskole.