Vejledning og mentorordning

Vejledning

Når du går på Suhrs Højskole, kan du få vejledning eller hjælp i forhold til dine uddannelsesmuligheder.

Alle elever tilbydes ved opholdets start vejledning, og vi tilrettelægger vejledningen med udgangspunkt i den enkelte elevs sociale -, faglige – og personlige kompetencer.

Alle fastansatte lærere samt forstander og viceforstander står for vejledningen, og kontoret er behjælpelig med ansøgningsskemaer og kontakt til uddannelsessteder.

Vi gennemfører derudover midtvejssamtaler med alle elever for at følge op på den enkelte elevs udbytte af opholdet og for at være aktive sparringspartnere i forhold til elevens planer efter opholdet.

Mentorordning

Hvis du er mellem 17½ og 25 år og ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, kan du få tilknyttet en mentor under dit højskoleophold på Suhrs Højskole.

Det vil sige, at du får vejledning og støtte fra en mentor gennem hele opholdet, samt kan få opholdet til en reduceret pris som vurderes individuelt.

Højskoleopholdet skal være af mindst 12 ugers varighed og skal fremgå af den din uddannelsesplan (UU-plan), som er udarbejdet af Ungdommens Uddannelsescenter i den kommune, hvor du kommer fra. Du skal selv kontakte din UU-vejleder inden du tilmelder dig et højskoleophold.

Imens du er på Suhrs, vil du løbende have samtaler men din mentor. Ved den første samtale aftales, hvilke forhold der skal være fokus på, og hvordan og hvor tit der skal følges op på samtalerne. Samtalerne har særligt fokus på muligheden for at påbegynde eller videreføre uddannelse efter højskoleopholdet.

På Suhrs Højskole er eleverne delt ind i højskolegrupper på tværs af holdet, og din mentor vil typisk være den højskolelærer, som er tilknyttet din højskolegruppe. På den måde sikrer vi, at du kender din mentor godt, og at det at have mentorordning ikke skiller sig væsentligt ud fra i øvrigt at være elev på Suhrs højskole.