Suhrs 5 fed

Suhrs Højskole bygger på en række traditioner og værdier, som er indgroet i hverdagen på højskolen.

Vi lægger særligt vægt på fem værdier, som vi med udgangspunkt i hvidløgets fed har døbt “Suhrs 5 fed”. Hvert enkelt fed har sin egen styrke, og sammen er de 5 fed endnu stærkere.

At have en høj faglighed

Vi har i mere end 100 år haft fokus på mad i et bredt perspektiv. Madens rolle som næring, fødevarekvalitet, madhåndværket, madkulturen, æstetikken og fællesskabet omkring måltiderne.

Vi mener, at mad er uhyre væsentlig for vores livskvalitet og livsglæde, og derfor arbejder vi for at skabe rammer, der styrker madglæden gennem kreativ udfoldelse og udfordrende faglig fordybelse.

At være en hjemlig storbyhøjskole

Vores hus i Pustervig – lige i hjertet af København – er en oase for vores elever.

Højskolen skal føles hjemlig og være en tryg ramme om højskolelivet. En tryghed, vi bruger som basis for at skabe både personlig og faglig udvikling hos eleverne.

At være nærværende og rummelig

Det er vores erfaring, at når mad og måltider er omdrejningspunkt for læring og samvær, skabes der stærke og rummelige fællesskaber. Når vi spiser sammen, er det lettere at forstå hinanden, og det bliver endnu lettere, når vi også laver maden sammen.

På Suhrs Højskole er der et intimt og nært samvær, hvor alle bliver set og hørt og lærer hinanden at kende på kryds og tværs – flere er vi ikke.

At have en stærk kultur

Vi har en stærk tradition og kærlighed for mad, madhåndværk og måltider.

Vi er nysgerrige på mad og på verden omkring os, og vi ønsker at at bidrage til at udvikle den danske madkultur i en mere sanselig og bæredygtig retning.

At favne kontraster 

På Suhrs lever dynamikken i kontrasterne – kontrasten mellem det pulserende storbyliv og hjemligheden på højskolen, mellem teori og praksis, mellem det nære og fjerne, mellem det hyggelige og det ambitiøse, mellem det håndgribelige og det ubegribelige, mellem handlerum og pusterum og mellem fællesskab og individ.

Vi ønsker at favne kontrasterne og bruge dem til at skabe et unikt rum, hvor vi tør eksperimentere og drømme sammen.