Natur Retur

/ Valgfag

Vi fordyber os i (by)naturen og de fire elementer – jord, ild, vand og luft.

Vi sover under stjernerne, spiser med hænderne og gennem maden, kroppen og kunsten finder vi tilbage til rødderne.

Mindre powerpoint, mere vildskab!