Samling

Vi begynder hver undervisningsdag med en kort samling. Fællesskabet er i centrum, og vi forholder vi os til vores egen verden, og til hvad der sker aktuelt i verden omkring os.

Samlingen består af sang, oplæg, oplysning og debat. Det kan være en elev, højskolelærer eller gæst udefra, der fortæller om et emne, de finder spændende.