Samling

Vi begynder hver undervisningsdag med en kort samling kl. 8.40. Fællesskabet er i centrum, og vi forholder vi os til vores egen verden, og til hvad der sker aktuelt i verden omkring os.

Samlingen består af sang, oplæg, oplysning og debat – en god start på dagen!