31/1 Mød Det Etiske Råd V. Rasmus Willig

Talk v. Rasmus Willig

Hvordan kan vi forstå etiske spørgsmål som særligt kritiske?

Når vi stiller kritiske spørgsmål eller fælder kritiske domsfældelser gør vi det som regel fordi vi mener, at have en eller anden form for etik på vores side. Vi har alle sammen stærke og svage etiske forestiller, som vi anvender hver eneste dag, men hvordan kan vi blive mere bevidste om sådanne processer, hvor vi fælder dom over det vi ikke bryder os om?

Rasmus Willig er forstander for Suhrs Højskole, Forperson for Andelsgaarde og medlem af Det Etiske Råd 

 

Tid og sted: Onsdag d. 31. januar kl. 9.15-11.00, Pustervig 8, 1126 København K.

Pris: Gratis og alle er velkommen. Kræver ikke tilmelding.

 

Om foredragsrækken Mød Det Etiske Råd

I foråret 2024 får du mulighed for at møde flere medlemmer fra Det Etiske Råd, der fortæller om deres virke i Rådet og om det, som optager dem i deres professionelle liv. Rådsmedlemmer har nemlig forskellig baggrund og er udpeget så de afspejler samfundets forskellige etiske overvejelser og standpunkter. Du kan også møde centrale sekretariatsmedarbejdere i rækken af talks, der vil fortælle om rådets arbejde. 

Det Etiske Råd er et uafhængigt og selvstændigt råd og modtager ikke instrukser fra hverken ministre, Folketing eller andre. 

Rådet består af 17 medlemmer, der bliver udpeget for en 3-årig periode. Medlemmer kan genbeskikkes for yderligere 3 år og kan højst være medlem i 6 år. Medlemmerne er en blanding af fag- og lægpersoner.

9 medlemmer bliver udpeget af Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd og 8 medlemmer bliver udpeget af fire ministerier (Sundheds- og Ældreministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet)

Forstander på Suhrs Højskole Rasmus Willig er selv medlem af Det Etiske Råd og er udpeget af ”Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd”. Rasmus vil være ordstyrer på foredragsrækken