21/2 Mød Det Etiske Råd V. Frank Beck Lassen

Talk v. Frank Beck Lassen

Mød Frank Beck Lassen, Sektionsleder for Rådsprojekter. Frank vil fortælle om Det Etiske Råd, hvorfor det findes, hvem det er og hvad rådet laver. For at give et godt indtryk af, hvordan Det Etiske Råd arbejder med etik, vil Frank også fortælle om helt aktuelle emner, nemlig rådets nylige arbejde med dødshjælp og rådets kommende arbejde om lighed i sundhed.

 

Tid og sted: Onsdag d. 21. Februar kl. 9.15-10.45, Pustervig 8, 1126 København K.

Pris: Gratis og alle er velkommen. Kræver ikke tilmelding.

 

Om foredragsrækken Mød Det Etiske Råd

I foråret 2024 får du mulighed for at møde flere medlemmer fra Det Etiske Råd, der fortæller om deres virke i Rådet og om det, som optager dem i deres professionelle liv. Rådsmedlemmer har nemlig forskellig baggrund og er udpeget så de afspejler samfundets forskellige etiske overvejelser og standpunkter. Du kan også møde centrale sekretariatsmedarbejdere i rækken af talks, der vil fortælle om rådets arbejde. 

Det Etiske Råd er et uafhængigt og selvstændigt råd og modtager ikke instrukser fra hverken ministre, Folketing eller andre. 

Rådet består af 17 medlemmer, der bliver udpeget for en 3-årig periode. Medlemmer kan genbeskikkes for yderligere 3 år og kan højst være medlem i 6 år. Medlemmerne er en blanding af fag- og lægpersoner.

9 medlemmer bliver udpeget af Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd og 8 medlemmer bliver udpeget af fire ministerier (Sundheds- og Ældreministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet)

Forstander på Suhrs Højskole Rasmus Willig er selv medlem af Det Etiske Råd og er udpeget af ”Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd”. Rasmus vil være ordstyrer på foredragsrækken