15/5 Mød Det Etiske Råd V. Berit Andersen

Talk

Mød Berit Andersen. Næstformand for Det Etiske Råd, Cheflæge og Klinisk Professor i screening.

Mange gør sig tanker om at leve et langt og godt liv uden sygdom. Det kan føre til test for sygdomme eller tilstande, som man ikke mærker noget til, så en livstruende diagnose kan stilles tidligt og måske bedre behandles.

Berit vil fortælle om konceptet screening og screeningsprogrammer i Danmark. Hvad screener vi for? Hvad vil vi opnå? Hvordan kan der være dilemmaer forbundet med det?

 

Tid og sted: Onsdag d. 15. Maj, kl. 9.15-10.45, Pustervig 8, 1126 København K.

Pris: Gratis og alle er velkommen. Kræver ikke tilmelding.

 

Om foredragsrækken Mød Det Etiske Råd

I foråret 2024 får du mulighed for at møde flere medlemmer fra Det Etiske Råd, der fortæller om deres virke i Rådet og om det, som optager dem i deres professionelle liv. Rådsmedlemmer har nemlig forskellig baggrund og er udpeget så de afspejler samfundets forskellige etiske overvejelser og standpunkter. Du kan også møde centrale sekretariatsmedarbejdere i rækken af talks, der vil fortælle om rådets arbejde. 

Det Etiske Råd er et uafhængigt og selvstændigt råd og modtager ikke instrukser fra hverken ministre, Folketing eller andre. 

Rådet består af 17 medlemmer, der bliver udpeget for en 3-årig periode. Medlemmer kan genbeskikkes for yderligere 3 år og kan højst være medlem i 6 år. Medlemmerne er en blanding af fag- og lægpersoner.

9 medlemmer bliver udpeget af Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd og 8 medlemmer bliver udpeget af fire ministerier (Sundheds- og Ældreministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet)

Forstander på Suhrs Højskole Rasmus Willig er selv medlem af Det Etiske Råd og er udpeget af ”Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd”. Rasmus vil være ordstyrer på foredragsrækken