Lola Syrak Schmidt

Lola står for administrationen på Suhrs. Det er altså Lola, du typisk taler med, hvis du ringer til Suhrs – eller har spørgsmål til regnskaber, booking af lokaler eller andre praktiske detaljer om højskolen.