TOPPEN
Om Suhrs Højskole

Vedtægter og årsplaner

Suhrs Højskole er en fagspecialiseret folkehøjskole med fokus på mad i et bredt perspektiv. Som højskole har vi et værdigrundlag som danner basis for vores højskole. Her kan du læse værdigrundlaget og se højskolens vedtægt:

Værdigrundlag:
På Suhrs Højskole lægger vi vægt på hverdagslivet. Vi vil tage medansvar og drage omsorg for det liv, der udfolder sig i vores hverdag.

Det kræver indsigt, kreativitet, indlevelse og faglig kunnen. I vores undervisning og samvær vil vi udvikle disse værdier gennem førstehåndsoplevelser, praktiske gøremål, samtale og de fælles måltider.

Æstetik ser vi som en måde at opfatte verden på ud fra personlige skønhedsidealer, og en måde at lade sig påvirke på, så verden kan fortolkes og udtrykkes ud fra egne sanselige oplevelser.

Vi mener, at omsorg for hverdagslivet sammentænker den enkeltes sundhed, deltagelsen i husholdningens praktiske gøremål, medansvar for miljø og engagement i kultur.

Læs skolens vedtægt:

Vedtægt Suhrs Højskole 2014 – underskrevet

Læs vores Årsplaner her:

aarsplan-16-17

aendring-af-aarsplan-1-16-17